Det finnes mange hundre små forlag i Norge, men det er fremdeles de største forlagene Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm som gir ut og selger de fleste bestselgerne i Norge.

Et bokforlag betegner en forretningsvirksomhet eller et firma der hovedaktiviteten består i å forlegge og fremme bøker. Forlagene får som regel tilsendt manuskripter fra håpefulle forfattere, og de velger deretter om de vil være med på prosessen og få dette manuskriptet utgitt i bokform. Et forlag er dermed med på å forme forfatteren ved å gi veiledning og korreksjoner. Forlagene henter også inn utenlandske bøker som de oversetter til norsk. For en fersk forfatter kan det å bli antatt hos et stort forlag være av veldig stor betydning, ettersom dette ikke bare gir muligheten til å få egen bok gitt ut, men også at boken vil bli anerkjent som noe forlaget er interessert i å investere penger i. Dermed sier forlaget at den er et viktig bidrag som offentligheten må få med seg.

Det går også an å gi ut noe på eget forlag, som vil si at forfatteren selv betaler for produksjon og utgivelse.

ARK Bokhandel på Oslo Sentralstasjon

De største forlagene

I Norge er det fremdeles slik at de største forlagene også har størstedelen av markedet. De største forlagene er Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted.

Aschehoug ble etablert som en sortimentsbokhandel i 1872 av Hieronymus Aschehoug og Halvard Aschehoug. Men det er William M. Nygaard som i 1888 lyktes med å gjøre Aschehoug til en av de største og mest betydningsfulle forlagene i Norge.

Gyldendal ble etablert i 1925, og navnet er – morsomt nok – tatt fra det danske Gyldendal, som på denne tiden var det største danske og norske forlaget. Bortsett fra navnet har imidlertid norske Gyldendal ingen direkte sammenheng med sin danske navnesøster. I forlagsøyemed brukes dermed Gyldendal norske forlag eller Gyldendal N.F. for ikke å blande det sammen med det danske forlaget. Gyldendal har sammen med Aschehoug eierskap til hele De norske Bokklubbene. Det er også disse to forlagene som dominerer bøkene i denne bokklubben.

Noe senere ble Cappelen Damm dannet. Cappelen Damm er en fusjon mellom forlagene J.W. Cappelens Forlag og N.W. Damm & Søn, som har eksistert siden tidlig på 1800-tallet. Cappelen Damm har ca. 550 ansatte, der ca. 320 arbeider i forlaget. Cappelen Damm eier også Høyskoleforlaget, og har 80 % eierskap i det alternative forlaget Flamme Forlag. Flamme Forlag ble startet i 2008, og har jobbet for å gi ut yngre forfattere og alternative utgivelsesmodeller som små pamfletter og noe de kaller «boksingler». Her får forfattere, ofte yngre, gi ut mindre bidrag og tekster. De gir også ut en rekke diktbøker, kortromaner og essayer. Deres ønske er å utfordre forlagsverdenen i Norge, fordi de store forlagene i altfor stor grad har hatt monopol på hvilke forfattere som blir gitt ut, og dermed får disse forfatterne en sjanse til et snev av anerkjennelse og mulighet til å bli lest av et større publikum.

Det finnes en rekke andre mindre og mer spesifiserte forlag, som Akademika, Kirkelig Kulturverksted og Marxist Forlag. I Norge har forlagene stor makt over hva som blir utgitt og dermed lest, og dette kan bare bli utfordret med flere mindre forlag.